Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti

Toimintakertomus 2016

 

Yhdistyksen tavoite

 

Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry. on vuonna 1995 perustettu Turun yliopiston ylioppilaskunnan järjestö, jonka toiminnan tavoitteena on parantaa ja edistää science fictionin ja fantasian (sf/f) tunnettuutta ja asemaa toimimalla osana muuta turkulaista yliopisto- ja kulttuurikenttää.

Toiminnallaan Tutka pyrkii luomaan yhteyksiä ja kehittämään yhteistyötä alan toimijoiden kesken ennen kaikkea paikallisesti, mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistyksen toiminnan pääpaino on Turun yliopiston opiskelijoissa, mutta sen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa kiinnostunut.


Hallinto ja tiedotus

 

Yhdistyksen hallituksen muodostivat vuonna 2016 Taru Hyvönen (puheenjohtaja, tiedottaja, TYY-yhteyshenkilö ja postitusvastaava), Jenni Hirvonen (varapuheenjohtaja, tapahtuma- ja liikuntavastaava sekä varapostitusvastaava), Anna Mattila (sihteeri, kortistovastaava ja sähköpostilistavastaava), Pasi Karppanen (taloudenhoitaja, PR-vastaava, fandom-yhteyshenkilö ja toimistovastaava) ja Johanna Junnila (projektivastaava, varakortistovastaava ja ympäristövastaava).

Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Antti Kautiainen ja hänen varahenkilönään Kirsi Saaros.

Vuonna 2016 yhdistyksen hallitus kokoontui 15 kertaa. Yhdistyksen yleiskokous kokoontui kolmesti: normaaliin tapaan keväällä ja syksyllä sekä ylimääräisen kerran toukokuussa, kun päätettiin yhdistyksen sääntömuutoksesta. Yhdistyksen kokoukset olivat avoimia kaikille jäsenille, ja niistä tiedotettiin yhdistyksen verkkosivujen ja jäsensähköpostilistan kautta. Hallituksen kokoukset järjestettiin sopimuksen mukaan noin neljän viikon välein, mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen Terrakoti-toimistolla.

Kevätkokous järjestettiin 26. maaliskuuta, ja siinä hyväksyttiin vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2015 hallitukselle. Syyskokous pidettiin 27. marraskuuta, ja siinä valittiin yhdistykselle hallitus ja muut toimihenkilöt vuodeksi 2017 sekä hyväksyttiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidettiin 7. toukokuuta, ja siinä hyväksyttiin hallituksen ehdotus Tutkan uusiksi säännöiksi yksimielisesti.

Hallituksen edustajia osallistui kahteen TYYn järjestämään koulutukseen, tammikuiseen suureen koulutuspäivään ja helmikuiseen ympäristövastaavien koulutukseen. Lisäksi puheenjohtaja osallistui TYYn järjestöjen puheenjohtajaneuvoston tapaamisiin.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin vuonna 2016 jäsensähköpostilistan, www-sivujen tapahtumakalenterin, Terrakoti-toimiston ilmoitustaulun ja Facebook-ryhmän kautta. Näistä etenkin viimeksi mainitun rooli on tätä nykyä merkittävä. Lisäksi Tutkan tulevasta toiminnasta tiedotettiin jäsenistölle joka kuukausi sähköpostitse lähetetyssä tapahtumakoosteessa. TYYn tapahtumakalenteria käytettiin suuremmista tapahtumista tiedotettaessa.

Yhdistyksen sivut sijaitsevat osoitteessa http://tieteiskulttuurikabinetti.fi, ja jäsensähköpostilistan osoite on tutka-jasenet@lists.utu.fi. Myös hallituksella on sähköpostilistansa kabinetti@lists.utu.fi. Tutka ylläpitää virallista, lainmukaista jäsenrekisteriä. Yhdistyksen järjestämästä toiminnasta tiedotetaan myös Terrakodin foorumilla osoitteessa http://terrakoti.net.

 

Jäsenistö

 

Vuoden 2016 lopussa Tutkalla oli 59 jäsentä, joista 40 oli myös TYYn jäseniä. Tukijäseniä oli yksi, samoin kunniajäseniä. Kannatus- tai yhteisöjäseniä ei ollut. Hallituksen jäsenillä ei ollut jäsenmaksuvelvoitetta. Vuoden 2016 jäsentavoitteena ollut 50 jäsentä saavutettiin.

Vuonna 2016 sääntömuutoksen yhteydessä Tutka perusti kaksi uutta jäsenkategoriaa, kannatus- ja tukijäsenyyden. Kannatusjäsenillä on kaikki jäsenedut sekä läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Tukijäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

Tutkan tapahtumia ja toimintaa on ollut tarjolla niin viikonloppuisin kuin arkenakin. TYYn jäsenet ja toistenkin turkulaisten korkeakoulujen opiskelijat ovat olleet niissä hyvin edustettuina. Yhdistyksen toiminnassa on ollut mukana säännöllisesti myös perheellisiä, eri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia, mielenterveyskuntoutujia, työelämässä jo pitkään olleita, pienten lasten vanhempia, näkövammaisia, liikuntavammaisia ja muita sellaisiin ryhmiin kuuluvia jäseniä, joille ei tyypillisesti opiskelijatoimintaa ensisijaisesti suunnata.

Alkoholitonta vaihtoehtoa korostetaan usein Tutkan tapahtumissa. Tapahtumiin luodaan tietoisesti ilmapiiriä, jossa alkoholin käyttö ei ole keskeisessä roolissa. Nykyään suurin osa tapahtumista on täysin alkoholittomia. Hyvä esimerkki tästä ovat vuotuiset, “juomapeli”-elokuvamaratonit, joihin juomaton jäsenistö on tottunut tuomaan oman pullon sijasta omat karkit.

 

Terrakoti ja seurayhteistyö

 

Tutkalla on ollut toimitila Terrakotina tunnetulla toimistolla Ylioppilastaloilla vuodesta 2000 lähtien. Syksyllä 2013 Terrakodin seurat muuttivat Yo-talo A:sta nykyisiin tiloihinsa B-taloon, osoitteeseen Rehtorinpellonkatu 4-6. Samassa yhteydessä Tutkasta tuli Terrakodin päävuokralainen ja yksi tilan suurimmista vuokranmaksajista.

Muuton yhteydessä seurojen määrä kasvoi. Terrakodin muodostavat tällä hetkellä Tutkan ohella Turun Science Fiction Seura (TSFS), Turun yliopiston rooli- ja strategiapeliseura Tyrmä, Turun anime- ja mangaseura Senpai, Academic Nintendo Club (ANC) ja Föreningen för Underliga Intressen (FUI).

Tutka päivystää Terrakodilla torstaisin, vuoroviikoin TSFS:n kanssa. Päivystyksissä voi käydä tutustumassa yhdistysten toimintaan, lukemassa sf/f-lehtiä ja -kirjoja sekä tapaamassa muita turkulaisia alan harrastajia. Muuton yhteydessä Tutka ja TSFS yhdistivät kirjastonsa ja koko kirjasto on nyt myös Tutkan jäsenten käytössä.

Tutka teki perinteiseen tapaansa paljon yhteistyötä Terrakoti-seurojen kanssa. Seurat jakavat toimiston päivystysvuorot ja hallinnoivat yhdessä videotykkiä. Seuroilla on yhteisesite, joka sisältää esittelyt kaikista kuudesta yhdistyksestä ja jota ne käyttävät markkinoidessaan toimintaansa eri tapahtumissa. Vuonna 2016 esite käännettiin myös englanniksi.

Tiiveintä Tutkan yhteistyö on TSFS:n kanssa. Seuroilla on yhteisiä tapahtumia ja jäsenistö on osin päällekkäistä. Varjomafia-keskusteluillan lisäksi Varjisleffa-nimellä kulkevat elokuvaillat ovat seurojen yhdessä organisoimia. Tutkan hallitus oli edustettuna keväällä järjestetyissä TSFS:n 40-vuotisjuhlissa ja antoi sille lahjaksi Yhdysvalloista hankitun Star Wars -vohveliraudan. Seurat kokosivat myös yhteisraadin Atorox-äänestykseen, jossa valittiin vuoden 2015 paras sf/f-novelli. Tämän lisäksi Tutka lähetti edustajansa FUI:n keväiseen Bacon-tapahtumaan ja osallistui Tyrmän järjestämään pelitapahtuma Conklaaviin.

Terrakoti-seuroille on koottu yhteinen päivystäjän kansio, joka sisältää muun muassa yhteystietoja, ohjeita jäseneksi liittämisestä ja tietoja eri seurojen kirjastokäytännöistä. Kukin Terrakodin seuroista on nimennyt toimistovastaavan, ja he pitävät kokouksia noin kerran kuussa. Kokousten pitäminen aloitettiin syksyllä 2013, ja niiden tavoite on parantaa kuuden seuran välistä yhteistyötä. Lisäksi kaikkien Terrakodin seurojen hallitukset kokoontuivat viime vuosien tyyliin alkuvuodesta Tutkan organisoimaan tapaamiseen, jonka tarkoituksena oli esitellä seurojen toimintaa sekä tutustuttaa hallitusaktiiveja toisiinsa.

Yhdistykset rekrytoivat jäseniä syyskuussa pitämällä Terrakodilla Turun yliopiston ylioppilaskunnan avajaiskarnevaalien yhteydessä kolme päivää avoimia ovia. Tämän ohella yhdistykset olivat mukana edeltävällä viikolla järjestetyillä Ready, study, go Turku! -messuilla. Rekrytointisesonki oli menestys, mikä näkyi muun muassa uusina jäseninä ja aktiiveina yhdistysten toiminnassa. Alkusyksyllä Tutka oli esillä myös yliopiston pääkirjasto Feeniksissä järjestetyssä, TYYn järjestöjen toimintaa esittelevässä näyttelyssä.

Terrakoti-seurojen kanssa harjoitettavan toiminnan lisäksi Tutka teki jälleen yhteistyötä muiden turkulaistoimijoiden kanssa. Esimerkiksi marraskuussa se oli edustettuna TSFS:n kanssa Turun filharmonisen orkesterin (TFO) We Come in Peace -scifikonserttiviikolla konserttitalolla.

Tutkan yhteistyö Turun sarjakuvakerho ry:n kanssa varainhankinnan saralla jatkui myös vuonna 2016. Kerho on ollut jo muutamana vuonna mukana Ruisrock-tapahtumassa ja omien tuotteidensa ohella myynyt standillaan Tutkan valmistamia rintanappeja.

Kansallisella tasolla Tutka teki yhteistyötä muun Suomen sf/f-seurojen kanssa osallistumalla jokavuotiseen yhteistyökokoukseen 5. maaliskuuta Tampereella. Kokouksessa seura esitteli toimintaansa ja projektejaan sekä kuuli muiden seurojen tapahtumista. Heinäkuussa Tutka otti osaa niin ikään Tampereella järjestettyyn Finnconiin sekä muutamaa viikkoa sen jälkeen sf/f-seurojen kesätapaamiseen Viikinsaaressa.

Terrakodin arjessa ja Tutkan toiminnassa huomioidaan ympäristönäkökulmat muun muassa kierrättämällä pullot, paperit, kartongit, metallit ja lasit sekä suosimalla tiedottamista ja tiedon tallentamista sähköisesti. Vuonna 2016 toimistolle hankittiin myös biojäteastia, jonka olemassaolosta muistutettiin jäsenistöä ahkerasti. Toimistolla on seurojen yhteinen astiasto ja keittiövälineet, jotka on saatu lahjoituksina ja jotka vähentävät kertakäyttöastioiden kulutusta.

Terrakodilla on seurojen yhteinen kirjakirppishylly, jonne kaikki toimiston käyttäjät voivat tuoda kirjojaan myyntiin. B-talon käytävässä on myös jo parin vuoden ajan ollut kierrätyshylly, jonne halukkaat voivat tuoda kirjoja ilmaiseksi jaettavaksi.

Vuonna 2016 Tutka havahtui toimistotilojensa esteellisyysongelmiin saatuaan aktiivijäsenekseen liikuntarajoitteisen henkilön. Tutka kävi keskustelua TYYn kanssa mahdollisuudesta parantaa Ylioppilastalo B:n esteettömyyttä.

 

Messut ja muut tapahtumat

 

Vuonna 2016 Tutka kokosi komitean, joka alkoi järjestää Finncon-tapahtumaa Turkuun kesäksi 2018. Finncon on Suomen suurin vuosittainen sf/f-tapahtuma, johon saapuu tuhansia kävijöitä ympäri maata. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Tutka toimii tapahtuman pääjärjestäjänä, sillä edellisissä Turun Finnconeissa (1999, 2003 ja 2011) tässä roolissa on ollut TSFS, Tutkan toimiessa ainoastaan yhteistyötahona. Pääjärjestäjyyteen tutkalaiset saivat valmiuksia järjestäessään vuonna 2015 Doctor Who -tapahtuma Aikavänkyrän.

Heinäkuussa 2016 Tutka osallistui yhdessä TSFS:n kanssa Tampereella järjestettyyn Finnconiin. Siellä seurat pitivät tavalliseen tapaan yhteistä myyntipöytää, jonka keskeisimpiä myyntiartikkeleita tänä vuonna olivat yhdistysten uunituoreet kirjajulkaisut. Samalla Tutka mainosti omaa tulossa olevaa Finnconiaan ja hyödynsi retkeä perehtyäkseen conintekoon.

Coninteon kulisseihin tutustuminen jatkui syksyllä Tampereella järjestetyssä, roolipeli- ja animeaiheisessa Tracon-tapahtumassa, jossa yhdistyksellä niin ikään oli myyntipöytä. Samalla yhdistykset saivat tilaisuuden paikata Finnconissa heikoksi jäänyttä myyntiä.

Kuten aiempina vuosina, Tutka ja TSFS huolehtivat Turun sf/f-fandomin näkyvyydestä syksyllä järjestetyillä Turun kirjamessuilla. Science fiction ja fantasia Turussa -osastolla tavattiin jälleen kerran tekijävieraita, joita olivat sarjakuvataiteilija Petri Hiltunen sekä kirjailijat Magdalena Hai, Marko Hautala, Anu Holopainen, Juha Jyrkäs, J.S. Meresmaa, Tuomas Saloranta ja Mirka Ulanto.

Viime vuoden tapaan osaston tähti oli Aikavänkyrä-tapahtumaa varten teetetty TARDIS-proppi. Messukävijät vaelsivat sen luokse sankoin joukoin kuvauttamaan itseään. Myös lauantaina paikalla vierailleet, Tähtien sodasta tuttuihin asuihin pukeutuneet “stormtrooperit” elävöittivät osastoa ja houkuttelivat kävijöitä.

Osasto oli jälleen erittäin suosittu messukävijöiden parissa ja oleellinen etenkin yhdistysten varainhankinnan kannalta. Tälläkin kertaa sohvanurkkaus ja ilmainen kahvi- ja teetarjoilu saivat suosiota, ja kävijät palasivat osastolle useampaan otteeseen. Tutka osallistui tuttuun tapaan messukuluihin.

Marras-joulukuussa 2016 Tutka ja TSFS tekivät yhteistyötä TFO:n kanssa aiemmin mainitun We Come in Peace -viikon puitteissa. Yhdistykset toivat konserttitalolle TARDISin sekä muuta aiheeseen sopivaa rekvisiittaa ja olivat mukana organisoimassa tapahtuman pukukilpailua, jonka palkintona oli yhdistysten julkaisuja. Lisäksi seuroilla oli tapahtumassa myynti- ja esittelypöytä.

 

Sosiaalinen toiminta

 

Yksi Tutkan oleellisimmista toimintamuodoista oli tänäkin vuonna Varjomafia eli Terrakodilla joka torstai järjestettävä kaikille avoin keskusteluilta. Varjomafia tarjoaa mahdollisuuden puhua niin sf/f:sta, kirjallisuudesta, elokuvista, sarjakuvista kuin kaikesta muustakin mahdollisesta. Varjomafiaa on järjestetty vuodesta 2005 ja siitä on vuosien kuluessa muodostunut tärkeä Tutkan jäseniä yhdistävä toimintamuoto.

Tutkan vuosikiertoon kuuluivat nytkin erilaiset juhlat: Tammikuussa Terrakodilla vietettiin Tutkan talviteemaisia 21. vuosijuhlia ja maaliskuussa Varjomafian 11. syntymäpäivää. Väliin mahtui helmikuinen laskiaispullarieha, jossa leivottiin ja täytettiin pullia mielikuvituksellisesti sekä pelattiin lautapelejä. Lokakuun lopussa yhdistys juhli halloweenia teemalla “Elävien kuolleiden runoilijoiden seura”. Joulukuussa puolestaan vietettiin pikkujouluja, tällä kertaa pitkästä aikaa pikkujoulujen nimellä.

Vuonna 2016 Tutka juhli juhannusta toista kertaa, nytkin piknikin ja grillauksen merkeissä Arcanumin takaisella mäennyppylällä. Nörttijuhannuksen vietto alkoi vuonna 2015 yhdistyksen jäsenten kaivatessa seuraa muuten yksinäiseen juhannukseensa, ja se tuntuukin lunastaneen paikkansa sekä osoittaneen tarpeellisuutensa. Vuosi 2017 otettiin vastaan Tutkan järjestämällä uudenvuodenvastaanotolla, jonka osana käytiin katsomassa ilotulitusta Kirjastosillalla.

Toukokuussa Tutka järjesti köyhäin scifiharrastajain Econ-tapahtuman jo kahdeksatta kertaa. Econ on Tutkan vuodesta 2009 järjestämä con, joka on suunnattu opiskelijoille, työttömille tai muuten vain vähävaraisille sf/f-harrastajille. Työssäkävijöiden tulisi mielellään olla esimerkiksi kirjasto- tai kulttuurialalla tai muuten huonosti palkatussa työssä.

Vuoden 2016 Econin kunniavieraana olivat Varjomafian syntymäpäivillä toimistolle saapunut Tylypahkan pehmopostipöllö “Ludwig Pojo-Bob Schröndinger” ja fanikunniavieraana ekohenkisesti toimiston biojäteastia. Tapahtumassa nähtiin valokuvaesitys kunniavieraan tutustumiskierrokselta Turkuun.

Tutka järjesti vuonna 2016 myös perinteisen vappuvastaanottonsa Terrakoti-toimistollaan. Tuttuun tapaan juhlaa jatkettiin vapunpäivänä Terrakodilla “Tutkan sosialistis-scifistisellä tieteiselokuvanäytöksellä”. Tämän vuoden vappuelokuvana nähtiin puolalainen Sulatetut miehet (Seksmisja, 1984).

Joulukuussa Tutka järjesti Terrakodilla itsenäisyyspäivän vastaanottonsa jo seitsemättä kertaa. Tänä vuonna tilaisuuden alkuosan elokuvanäytäntö järjestettiin yhdessä FUI:n kanssa. Itsenäisyyttä syvällisesti pohdiskelevana teoksena nähtiin FUI:n emerituspuheenjohtaja Vilgot Strömsholmin ehdotuksesta japanilainen animaatioelokuva Waga seishun no Arcadia (1982), joka tunnetaan englanniksi nimellä Space Pirate Captain Harlock: Arcadia of My Youth.

Tilaisuus jatkui Tutkan isännöimällä Linnanjuhlien katsomolla. Osanottajat olivat pukeutuneet parhaimpiinsa ja tunnelma oli asiaankuuluvan juhlava. Tilaisuuden kuluessa suoritettiin juhlallinen puheenjohtajan kättely ja vierailtiin läheisessä Chez Hesburgerissa. Tutkan vuonna 2012 demokraattisesti kuusivuotiskaudelleen valitsema Universumin ValtiasTM kenraali Zod toimi tälläkin kertaa tilaisuuden suojelijana.

Toukokuun 25. eli kansainvälisenä Pyyhepäivänä Tutka otti osaa Cosmic Comic Caféssa pidettyyn huonon runouden matineaan järjestämällä sen osana jo perinteisen lyriikka- ja proosatyöpajansa. Tuloksena syntyi viime vuotta laadukkaampi valikoima suurta ihastusta herättänyttä huonoa runoutta sekä novelli Jupiterilaisen avaruusperunan arvoitus. Teksti julkaistiin TSFS:n Spin-lehden numerossa 2/2016. Runomatinean yhteydessä järjestettiin myös profeettakilpailu, jonka tuomareina Tutkan hallituksen edustajat toimivat.

Myös pullamyyjäiset ovat muodostuneet vakituiseksi osaksi yhdistyksen toimintaa, vuonna 2016 varoja kerättiin kaikkiaan kuusissa myyjäisissä. Pitopaikaksi vakiintui vuoden mittaan yliopiston pääkirjasto Feeniks. Myyjäiset ovat yhdistyksen yhteinen, jäsenistöä sitouttava voimainponnistus.

Vuonna 2016 Tutka pyrki kiinnittämään erityisesti huomiota tapahtumien yleiseen keskustelukulttuuriin. Tavoitteena oli, että tapahtumista tehtäisiin osallistujille mahdollisimman miellyttäviä huomioimalla se, että myös hiljaisimmat ja varovaisimmat jäsenet saisivat halutessaan suunvuoron ja että kukaan ei tuntisi oloaan ulkopuoliseksi.


Ekskursiot, liikunta ja muu toiminnallinen ohjelma

 

Tutka järjestää vuosittain runsaasti erilaisia ekskursioita, mukavan lähestyttäviä ja kiinnostavia liikuntatapahtumia sekä muuta normaalista vuosikierrostaan poikkeavaa toimintaa. Monet näistä ohjelmaideoista ovat jäsenistötoiveita.

Tutka ja ANC osallistuivat vuoden 2016 elokuussa toista kertaa yhteisenä blokkina Turku Pride -kulkueeseen. Seuran aktiiveista löytyi lukuisia innokkaita marssimaan tasa-arvon puolesta. Viime vuoden kulkueeseen yhteistuumin askarreltu kyltti pääsi edustamaan tuulisessa säässä.

Kesän 2016 aikana Tutka kävi usein esitettyyn toiveeseen vastaten kahdesti geokätköilemässä ja suunnitteli myös oman kätkön tekemistä. Kesän toisena liikuntamuotona oli elokuinen Lost in Turku -kierros, joka kuljetti tutkalaisryhmää läpi Turun vähemmän tuttujen seutujen.

Vuonna 2016 vastattiin jäsenistön toiveisiin myös lautapelipäivien järjestämisestä, ja niitä pidettiin loppuvuodesta kaksi kappaletta. Näissä tapahtumissa on ollut tarkoituksena pelata mukavia ja helposti lähestyttäviä lautapelejä. Pelipäivien lisäksi myös laskiaispullariehassa helmikuussa lautapelit muodostivat olennaisen ajanvieteaktiviteetin.

Yhdistykselle perustettiin vuonna 2016 oma VeriRyhmä Suomen Punaisen Ristin Veripalvelussa ja loppusyksyllä järjestettiin ensimmäinen verenluovutusretki. Innokkaita verenluovuttajia saapui paikalle mukavasti, ja Tutka aikoo kutsua jäseniään luovuttamaan verta vastaisuudessakin.

Tutkan loppusyksy oli varsin kulttuuripainotteinen. Lokakuussa yhdistys kävi katsomassa Turun Linnassa Grus Grus Teatterin tuottaman näytelmän Hamlet – koko totuus. Kokeellinen esitys oli saman tekijäryhmän käsialaa kuin Q.2 – Futurum in memoriam, jonne Tutka järjesti ekskursion vuonna 2014.

Joulukuun alussa Tutka järjesti ryhmäkäynnin aiemmin mainittuun TFO:n We Come in Peace -konserttiin. Tutkan ryhmään kuuluneet pääsivät kierrokselle konserttitalon kulissien taakse orkesterin kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta. Joulukuussa Tutka kävi katsomassa J. K. Rowlingin luomaan fantasiamaailmaan sijoittuvan uutuuselokuvan Ihmeotukset ja niiden olinpaikat.

Audiovisuaalinen kulttuuri

 

Sosiaalisen toiminnan ohella Tutkalla on kautta historiansa ollut merkittävä rooli erilaisten elokuva- ja videoiltojen järjestäjänä. Viihteellisen näkökulman lisäksi Tutkan videoiltatoiminnalla on aina ollut myös sivistävä tarkoitus.

Vuodesta 2006 Varjomafioiden ohjelmaan kuului aika ajoin jokin uudempi tai vanhempi sf/f-elokuvaklassikko. Vuonna 2011 nämä elokuvaillat siirrettiin tauolle johtuen muun muassa Finncon-Animecon 2011 -tapahtuman lähestymisestä. Varjomafia-elokuvaillat herätettiin uudelleen henkiin alkuvuodesta 2014, mutta siirrettiin torstaista perjantai-iltaan.

Elokuvailtojen ideana on katsoa joukolla uudempia ja vanhempia genren klassikoita, jotka "kaikki ovat nähneet", mutta joiden kohdalla monella saattaa olla aukko sivistyksessä. Varjisleffa-nimekkeen alla kulkevia elokuvailtoja järjestettiin vuonna 2016 noin kerran kuukaudessa. Tahti oli edellisvuotta tiheämpi, sillä vuonna 2015 elokuvailtoja oli noin joka toinen kuukausi.

Vuonna 2016 elokuvailloissa muistettiin myös poisnukkuneita David Bowieta ja Alan Rickmania katsomalla elokuvat Labyrinth (1986) ja Galaxy Quest (1999). Syksyllä puolestaan jatkettiin perinnettä katsoa samasta elokuvasta vanha alkuperäisversio ja siitä tehty modernimpi uudelleentulkinta. Tällä kertaa katsottaviksi oli valittu The Blob -elokuvan vuosien 1958 ja 1988 versiot.

Tutka jatkoi niin ikään perinnettään huomioida sf/f-elokuvissa mainittuja, aikoinaan kaukaisilta tuntuneita päivämääriä, joista useat ovat 2010-luvulla koittaneet. Vuonna 2016 juhlistettiin tulevaisuuteen sijoittuvassa Blade Runner -elokuvassa (1982) esiintyvän androidin Roy Battyn syntymäpäivää 8.1.2016. Tapahtumassa katsottiin kyseinen elokuva ja nautittiin syntymäpäiväkakkua 0-vuotiaan androidin kunniaksi.

Tutka kunnostautui vuonna 2016 myös erilaisten elokuva- ja sarjamaratonien saralla. Alkuvuodesta katsoimme neljä virallista Komisario Palmu -elokuvaa sekä helsinkiläisten sf/f-harrastajien tekemän Komisario Palmu -fanielokuvan Tähdet ovat väärin. Keväällä katsottiin valikoima suomalaisen Itsevaltiaat-animaation jaksoja sekä elokuva. Tässä yhteydessä järjestön puheenjohtaja, poliittisen historian opiskelija Taru Hyvönen (VTK), piti aiheesta lyhyen esitelmän ja perehdytti jäsenistöä Suomen politiikan lähihistoriaan. Loppuvuodesta katsottiin Tohtori Sykerö -piirrossarjan kaikki 13 jaksoa.

Myös Tutkan Doctor Who -videoiltojen järjestämistä jatkettiin. Vuonna 2010 aloitetut maratonit muuttivat vuonna 2013 konseptiaan, ja niissä ryhdyttiin seuraamaan vuonna 1963 alkaneen sarjan alkutaipaleella valmistuneita jaksoja. Vuonna 2015 maratoneissa edettiin vuosina 1975–1981 seikkailleen neljännen Tohtorin jaksoihin, joiden parissa vietettiin myös vuosi 2016. Maratoneja järjestettiin vuonna 2016 kuusi kappaletta, minkä lisäksi välipäivinä katsottiin sarjan tuore jouluspesiaali.

Tutkan perinteisessä syksyn juomapelimaratonissa puolestaan kallisteltiin limsapulloja ja rapisteltiin karkkipusseja jo yhdeksättä kertaa. Nyt katsottavaksi klassiseksi elokuvatrilogiaksi oli valittu vuosina 1976–1981 valmistuneet The Omen -elokuvat.

 

Julkaisutoiminta ja kirjalliset projektit

 

Tutkalla on julkaisusarja Kabinettikertomuksia, jossa on julkaistu erilaisia sf/f:n alaan kuuluvia teoksia. Näitä kirjoja myydään eri tapahtumissa ja yhdistyksen nettisivujen sekä kirjavälityspalveluiden kautta. Julkaisutoiminnalla on oleellinen rooli yhdistyksen varainhankinnassa. Vuodesta 2016 eteenpäin Tutka on myös toiminut yhteistyökumppanina sisarseuransa TSFS:n julkaisuissa.

Tänä vuonna Tutkan julkaisusarja täydentyi kahdella teoksella. Näistä toinen on kesällä ilmestynyt Spekulatiivinen Turku -novelliantologia, joka koostuu yhdistyksen järjestämän samannimisen kirjoituskilpailun sadosta sekä kokoelmaan varta varten tilatuista teksteistä. Kilpailussa haettiin Turkuun sijoittuvia sf/f-novelleja.

Syksyllä päivänvalonsa näki ensimmäinen yhdistyksen julkaisema runokirja. Nimeä Tyrän saanut ampiainen: valikoituja huonoja runoja kantava teos kokoaa yksiin kansiin tutkalaisten mestarilyyrikkojen vuosina 2012–2016 Pyyhepäivän runomatineoissa tuottamien runojen huonoimmiston. Sekä Tyrän saanutta ampiaista että Spekulatiivista Turkua myytiin hyvin ja niistä otettiin vuoden 2016 aikana kaksi painosta.

Yksi Tutkan kirjallisista hankkeista on joka toinen vuosi järjestettävä sf/f-novellien kirjoituskilpailu Noviisi. Kyseessä on 13–17-vuotiaille suunnattu Nova-kirjoituskilpailun nuorempi sisarus, joka syntyi vuonna 2007. Tutka on kuulunut kilpailun järjestäjiin alusta lähtien. Vuoden 2017 Noviisi julkistettiin syksyllä 2016 ja sen deadline on huhtikuussa 2017.

Vuonna 2016 edellisen Noviisin voittaja Anna Peltomäki sai 2 400 dollarin arvoisen stipendin yhdysvaltalaisen Wofford Collegen järjestämälle Shared Worlds -kirjoittajaleirille, joka järjestettiin kesällä 2016. Mahdollisuus stipendiin tarjoutui Tutkan ja amerikkalaisen sf/f-kirjailijan ja toimittajan Jeff VanderMeerin harjoittaman yhteydenpidon tuloksena.

Uusin Tutkan kirjallisista projekteista on kesällä 2016 julkistettu Genreblender-kirjoituskilpailu. TSFS:n kanssa yhteistyössä järjestettävässä kisassa haetaan sf/f-tekstejä, joissa yhdistellään luovasti kahta tai useampaa populaarikulttuurin genreä. Kisaan saapui määräaikaan mennessä 74 novellia ja se eteni esiraativaiheeseen vuoden aikana. Järjestäjäseurat ovat varanneet kilpailun palkintoihin 500 euroa. Tutka haki kilpailuun TYYn projektiavustusta, mutta ei saanut sitä.

Talous

 

Tutkan talous perustui vuonna 2016 jäsenmaksuihin, avustuksiin ja aktiiviseen varainhankintaan. Yhdistys keräsi varoja kustannustoiminnalla, myymällä rintanappeja ja järjestämällä myyjäisiä. Vuonna 2016 yhdistys sai TYYltä toiminta-avustusta 540,54 euroa.

Päävuokralaisen asema ja aiempaa suurempi vuokraosuus Terrakodilla sekä kalliimpi toimisto ovat asettaneet yhdistykselle suuria taloudellisia haasteita. Se on pyrkinyt vastaamaan tähän parhaan kykynsä mukaan tehostamalla varainhankintaansa. Tutka teki vuonna 2016 voittoa 98 euroa, mitä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen saavutuksena.

Yhdistys jatkoi tänäkin vuonna myyjäistoimintaa yliopiston tiloissa, ja sen tästä saamat tulot muodostivatkin merkittävän tulonlähteen. Yhdistys otti osaa myös Ravintolapäivään järjestämällä Terrakodilla Café Tutkan kaksi kertaa. Keväällä 2016 Ravintolapäivän järjestäjät päättivät kuitenkin lopettaa konseptin nykymuodossaan.

Vuonna 2015 yhdistys kehitti kokonaan uuden varainhankinnan muodon eli TARDIS-propin vuokraamisen. Tänä vuonna vuokraajia ei ollut, mutta yhdistys järjesti jäsenistön parissa keräyksen, jolla on tarkoitus rahoittaa TARDISiin hankittavia valoja ja ääniä. Propista toivotaan kertyvän yhdistykselle tuloja monena tulevana vuonna.

Tutka palvelee suurta määrää yliopisto-opiskelijoita järjestämällä runsaasti erilaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Sen tarjoamasta toiminnasta hyötyvät ennen kaikkea sosiaalisesti estyneemmät ja kokemattomammat opiskelijat, joita ei muiden opiskelijajärjestöjen toiminta houkuttele.

Tutkan jäsenmaksu pidettiin pitkään nimellisessä kahdessa eurossa, jotta kiinnostuneiden kynnys tulla mukaan toimintaan olisi mahdollisimman matala. Vastatakseen kasvaneisiin taloudellisiin paineisiin Tutka on kuitenkin nostanut jäsenmaksua asteittain. Vuonna 2016 se oli viisi euroa, jolla tasolla se on myös tarkoitus pitää.

Vuonna 2016 yhdistyksellä oli jäsenmaksutuloja 310 euroa. Nousu edelliseen vuoteen on merkittävä, sillä vuonna 2015 vastaava summa oli 200 euroa. Saadut jäsenmaksutulot kattavat tästä huolimatta vain murto-osan yhdistyksen toiminnasta syntyvistä menoista. Tästä syystä avustukset ovat edellytys sen toiminnan turvaamiseksi myös jatkossa.